Nyctalus      Informacje      Nowa lista przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Nowa lista przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


2009-12-09, dodano przez wojtek
Kategorie: [ Wiadomości archiwalne ]

Budowa stopnia wodnego Malczyce w obszarze Natura 2000
To bardzo ważne dla przedsiębiorców Rozporządzenie określa rodzaje przedsięwzięć mogących:
- zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
oraz przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jak powyższe przedsięwzięcia.

Rozporządzenie jest o tyle istotne, iż działania sklasyfikowane w pierwszej kategorii zawsze wymagają przeprowadzenia pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast działania „potencjalnie znacząco oddziałujące” tylko wtedy, gdy zdecyduje o tym organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Prawne zawiłości postępowań ooś reguluje w znacznej mierze Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa (...) z dnia 3 października 2008r.

Do projektu Rozporządzenia wprowadzono część uwag zgłaszanych przez przyrodników i organizacje branżowe w toku konsultacji społecznych. Uwzględniono m.in. potrzebę wyłączenia z przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko niewielkich piętrzeń wody, realizowanych na obszarach chronionych wynikających z planu ochrony danego obiektu. Do tej pory nawet mała zastawka wodna w torfowiskowym rezerwacie przyrody wymagała pełnego pozwolenia na budowę, co w praktyce uniemożliwiało wiele tego rodzaju działań.
Słusznie zrezygnowano także z konieczności uzyskiwania decyzji środowiskowych dla działań wynikających wprost z realizacji zapisów planu ochrony danego obszaru. W projekcie uwzględniono także fakt, iż melioracje łąk i pastwisk mogą być działaniami potencjalnie znacząco oddziałującymi na przyrodę.

Rozporządzenie nie dotyczy przedsięwzięć oddziałujących na obszary Natura 2000,  gdzie każdy plan lub przedsięwzięcie musi być rozważane pod kątem swego potencjalnego oddziaływania na przedmioty ochrony w obszarze. 


Bułgaria na dywaniku… - Starsze »
« Nowsze - Zmiany w rządzie – Minister Nowicki odchodzi

Oferta
Newsletter
Szukaj
      
Dla pracowników

  Poczta        Wiki
Sklep internetowy
         PRZEJDŹ DO SKLEPU    e-sklep

    Copyright © 2009 Nyctalus.pl Wykonanie: BIZZIT