Nyctalus      Informacje      Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko - nowe rozporządzenie

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko - nowe rozporządzenie


2010-11-19, dodano przez AS
Kategorie: [ Ocena oddziaływania na środowisko ] [ Zmiany w prawie ]

Elektrownia wiatrowa w Czechach, fot. RGU
9 listopada rząd przyjął nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Rozporządzenie to zmienia i zastępuje obowiązujące dotychczas rozporządzenie z 9 listopada 2004 roku. Jego najważniejszym celem jest określenie nowego katalogu przedsięwzięć, dla których konieczne będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rozporządzenie weszło w życie 15 listopada 2010 roku.

W rozporządzeniu tym przedsięwzięcia podzielone są na dwie grupy: mogące zawsze znacząco oddziaływać oraz mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zmianie uległy progi i kryteria dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, po przekroczeniu lub spełnieniu których konieczne będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Usunięto także znaczną część „wyłączeń”, m.in. dotyczących inwestycji liniowych (np. autostrad), co nie oznacza jednak, że każda drobna inwestycja im towarzysząca, np. budowa kładki będzie wymagała takiej decyzji. W nowym rozporządzeniu rozszerzono katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko tak, aby odpowiadał przepisom unijnym. Uwzględnia on w ten sposób postulaty Komisji Europejskiej odnośnie implementacji dyrektywy w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

Przykładowo, według rozporządzenia do przedsięwzięć z zakresu energetyki wiatrowej mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się:

„instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej” (§2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia)

Istotnej zmianie uległ zapis dotyczący instalacji wykorzystujących siłę wiatru do wytwarzania energii, które klasyfikowane są jako przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko. Zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia, zalicza się do nich:

„instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 5:

a) lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), 

b) o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m.” (§3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia)

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji (
Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
 
 Na podstawie portalu GDOŚ  


Targi POLEKO 2010 - Starsze »
« Nowsze - Krzysztof Pierzgalski - fotografia przyrodnicza

Oferta
Newsletter
Szukaj
      
Dla pracowników

  Poczta        Wiki
Sklep internetowy
         PRZEJDŹ DO SKLEPU    e-sklep

    Copyright © 2009 Nyctalus.pl Wykonanie: BIZZIT