Nyctalus      Informacje      Rusza remont stopnia wodnego we Włocławku

Rusza remont stopnia wodnego we Włocławku


2013-01-07, dodano przez KKo
Kategorie: [ Źródła finansowania ] [ OZE informacje ogólne ] [ Monitoring przyrodniczy ]

Tama we Włocławku © nightman1965 / Photogenica
19 grudnia 2012 roku we Włocławku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek”, zakładającego jego remont i przebudowę. Realizatorem projektu jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. W znacznym stopniu finansować go będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, osi priorytetowej III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działania 3.1 – Retencjonowanie wody, przyznał inwestycji dofinansowanie w wysokości 90 mln zł. Umowę w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego podpisał dyrektor RZGW w Warszawie Leszek Bagiński i zastępca prezesa NFOŚiGW Władysław Jan Majka.

Stopień Wodny Włocławek powstał jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku, jako pierwszy stopień planowanej wówczas Kaskady Dolnej Wisły. Inwestycji tej z powodów gospodarczych nigdy w pełni nie zrealizowano. Obecnie budowla składa się z czołowej zapory ziemnej o wysokości
20 m i długości 670 m, jazu o przepustowości ponad 11 tys. m3/s, największej w Polsce wodnej elektrowni przepływowej o mocy 162 MW i średniej rocznej produkcji 739 GWh, śluzy żeglugowej oraz przepławki schodkowej dla ryb. Utworzony w ten sposób zbiornik wodny ma powierzchnię 75 km2 i pojemność 370 mln m3. Brak podparcia hydraulicznego w postaci wcześniej planowanego kolejnego obiektu piętrzącego skutkuje nadmierną eksploatacją stopnia, erozją jego dolnego stanowiska, przeciążeniem i degradacją całej budowli.

Planowany remont obiektu zakłada między innymi poprawę stanu zagęszczenia korpusu i podłoża zapory czołowej, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej wzdłuż muru oporowego na lewym przyczółku zapory, remont ubezpieczeń skarpy odwodnej zapory czołowej, przebudowę przepławki dla ryb z monitoringiem przepławki po przebudowie, zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika włocławskiego, rozbudowę automatycznego systemu pomiarowo-kontrolnego stopnia, modernizację śluzy, awantportów i jazu, rozbudowę zapory bocznej Borowiaczki oraz bocznych wałów wstecznych. Poprawa stanu technicznego budowli ma służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców terenów położonych nad Wisłą poniżej Włocławka. Na realizacji projektu skorzystają również ryby, którym nowa przepławka ułatwi migrację w górę rzeki. Obecnie istniejąca przepławka, z powodu niższego ni
ż w okresie jej projektowania poziomu rzeki nie pełni należycie swojej roli.

Prace remontowe mają zostać ukończone w 2015 roku. Ich całkowity koszt wyniesie ponad 161 mln złotych.

Źródło:  mos.gov.pl


Barszcze kaukaskie w Polsce – Raport Wstępny - Starsze »
« Nowsze - Nowelizacja ustaw o zarządzaniu emisjami i prawo ochrony środowiska

Oferta
Newsletter
Szukaj
      
Dla pracowników

  Poczta        Wiki
Sklep internetowy
         PRZEJDŹ DO SKLEPU    e-sklep

    Copyright © 2009 Nyctalus.pl Wykonanie: BIZZIT